Om Oss

 

Transact er en side som spesialiserer seg i transaksjoner. Du kan se på finans igjennom forskjellige områder. Et område er lån, et annet investeringer og et tredje transaksjoner. Denne oppdelingen kan gjøres enda mer grundig og flere grupper kan legges til. Vi i Transact ser på transaksjoner som et kjøp eller et salg hvor det er en verdi som blir overført fra selger til kjøper. Transact stiller opp med informasjon, hjelp og kompetanse til personer og selskaper som er interessert i å kjøpe eller og selve en verdigjenstand. Typiske verdigjenstander er hus, aksjer, biler, kunst, osv.

Sjekkliste for kjøp av selskaper

Kjøp av selskap er mer og mer vanlig. Ønsker du å investere penger kan du gjøre dette ved å eie selskap. Ønsker du å ha et sted å jobbe kan du også kjøpe din egen arbeidsplass. Noen starter selskaper ut i fra ideer de har, mens andre kjøper selskaper som går slik at de ikke trenger å komme med en ny ide.

Hva kjøper du?

Ser du etter muligheten for kjøp av et selskap så kan du gjøre dette på flere måter. Den ene måten å kjøpe et selskap på er å kjøpe aksjene til selskapet. Da får du hele selskapet og alt som er i det. Du må passe på å gjøre et godt forarbeide slik at du ikke kjøper noe som ikke har noen spesiell verdi. En annen måte å kjøpe et selskap på er å ta over alt som er inne i selskapet istedenfor å kjøpe aksjene. I denne sammenhengen tar du over alt det som du kanskje vil ha uten å ta med deg forpliktelser, som det ikke er så lett å få full kontroll over.

Generelt og markeder

Når du kjøper en bedrift er det veldig viktig at du gjør grundige forundersøkelser av bedriften. Detaljer som strategiske planer, sterke sider, svake sider og fremtidsplaner er helt essensielt. I tillegg må du forstå bedriftens markeder. Forstår du ikke bedriftens marked kan du heller forstå potensialet eller bedriftens muligheter til å videreføre eller øke bedriftens inntjening. I undersøkelser av bedriftens markeder må du se på bedriftens sykliske trender, konkurransefortrinn og konkurranseparametere. Her kan du bruke bransjestatestikker og markedsundersøkelser til hjelp.

Salg og drift

Alle selskap må tjene penger for å være interesse over en lengre periode. Det finnes selskaper som vokser veldig, taper penger, men allikevel trekker investorer uten problem. Disse selskapene trekker investorer på grunn av et inntjeningspotensial i fremtiden. Kjøper du en bedrift se etter bedriftens inntjening i dag, i fortiden og kalkuler inntjeningen i fremtiden. Gå inn og se på markedsføringen og driften. Her er det viktig at du bruker mye tid på å finkjemme alle områder av selskapets drift. Du bør ikke ta et lån på dagen for å kjøpe aksjer med høy risiko.

Personalet og finansielle forhold

Personale er ofte de viktigste i en hver bedrift. Uten folk har du kanskje teknologi, men for å selge teknologien må du vanligvis ha hjelp av mennesker. Undersøk alle sider av alles ansettelsesforhold. Avslutningsvis må du gå over alle finansielle forhold som leiekontrakter, valutaeksponering, bankkontoer, osv.

Kjøp av bolig – huskeliste

Den største andelen privatpersoner gjør sin største investering når de kjøper seg et hus. Hus og eiendom koster mange millioner kroner. Når du kjøper hus er det derfor viktig at du har en god oversikt over hva du gjør og lager en liten huskeliste. Huskelister har en tendens til å bli veldig lange. Her er en kort liste over punkter du må ta stilling til før du snakker eller søker banken om lån til huskjøp.

Egenkapital

Huskjøp er på en måte enkle kjøp. En kjøper legger inn et bud igjennom en megler til en selger av en spesifikk eiendom. De aller fleste kjøpere har vært innom banken på forhånd og fått et finansieringsbevis. For å få dette finansieringsbeviset ønsker banken å se eller få en bekreftelse fra deg om at du selv har midler til å være med i denne transaksjonen. I Norge er det slik at du må stille med penger selv for å kjøpe et hus. Transact hjelper kjøpe og selge, og sender deg gjerne informasjon om hvordan du kan løse egenkapitalskravet. Bankene krever at du stiller med 15% av kjøpes verdi i kontanter. Har du ikke pengene kan du spare opp, låne dem av familie eller få noen andre til å gi deg pengene mot at de er medeier i huset.

Betalingsevne

Evnen til å betale på huslånet er viktig for at banken i det hele tatt skal låne deg penger. Du som potensiell låntaker må betale for deg hver måned i mange år fremover om du kjøper deg et hus. Da er det viktig at du har evnen til å gjøre det. Banken sjekker din skattemelding, inntekt, arbeidssituasjon og gjeldssituasjon for å passe på at du faktisk har et inntektsgrunnlag godt nok til å dekke de månedlige kostnadene. Tommelfingerregelen er at gjelden din ikke overstiger 4-5 ganger din årlige inntekt. Tjener du 1 million kroner i året kan du maksimum ha gjeld på 5 millioner kroner. Da får du kjøpt deg noe ganske fint. Har du dermed studielån, billån og forbrukslån har du plutselig mye mindre igjen til et huslån.

 

Betalingsvilje

God inntekt og egenkapital er ikke nok for å kjøpe et hus med hjelp av banken i dag. Du må vise at du også kan betale gjelden din på andre lån. Har du et billån, eller andre regninger som du ikke betaler i tide, og noe blir sendt til inkasso slik at du får en betalingsanmerkning er det helt umulig for deg å få et lån. Betalingsanmerkninger viser banken at du ikke har evnen til å betale på gjeld du har, hvordan skal du da klare å betale på lån som du enda ikke har tatt opp?

Ta kontakt

Transact er din hjelp i finans. Vi løser de fleste problemer og skreddersyr løsninger for våre kunder. Ta kontakt med oss om du har noen spørsmål vedrørende alle sider av finans. Vi treffes på e-post eller telefon. Det letteste er å skrive til oss ved å bruke kontaktskjemaet nedenfor.