Sjekkliste for kjøp av selskaper

Kjøp av selskap er mer og mer vanlig. Ønsker du å investere penger kan du gjøre dette ved å eie selskap. Ønsker du å ha et sted å jobbe kan du også kjøpe din egen arbeidsplass. Noen starter selskaper ut i fra ideer de har, mens andre kjøper selskaper som går slik at de ikke […]