Sjekkliste for kjøp av selskaper


Kjøp av selskap er mer og mer vanlig. Ønsker du å investere penger kan du gjøre dette ved å eie selskap. Ønsker du å ha et sted å jobbe kan du også kjøpe din egen arbeidsplass. Noen starter selskaper ut i fra ideer de har, mens andre kjøper selskaper som går slik at de ikke trenger å komme med en ny ide.

Hva kjøper du?

Ser du etter muligheten for kjøp av et selskap så kan du gjøre dette på flere måter. Den ene måten å kjøpe et selskap på er å kjøpe aksjene til selskapet. Da får du hele selskapet og alt som er i det. Du må passe på å gjøre et godt forarbeide slik at du ikke kjøper noe som ikke har noen spesiell verdi. En annen måte å kjøpe et selskap på er å ta over alt som er inne i selskapet istedenfor å kjøpe aksjene. I denne sammenhengen tar du over alt det som du kanskje vil ha uten å ta med deg forpliktelser, som det ikke er så lett å få full kontroll over.

Generelt og markeder

Når du kjøper en bedrift er det veldig viktig at du gjør grundige forundersøkelser av bedriften. Detaljer som strategiske planer, sterke sider, svake sider og fremtidsplaner er helt essensielt. I tillegg må du forstå bedriftens markeder. Forstår du ikke bedriftens marked kan du heller forstå potensialet eller bedriftens muligheter til å videreføre eller øke bedriftens inntjening. I undersøkelser av bedriftens markeder må du se på bedriftens sykliske trender, konkurransefortrinn og konkurranseparametere. Her kan du bruke bransjestatestikker og markedsundersøkelser til hjelp.

Salg og drift

Alle selskap må tjene penger for å være interesse over en lengre periode. Det finnes selskaper som vokser veldig, taper penger, men allikevel trekker investorer uten problem. Disse selskapene trekker investorer på grunn av et inntjeningspotensial i fremtiden. Kjøper du en bedrift se etter bedriftens inntjening i dag, i fortiden og kalkuler inntjeningen i fremtiden. Gå inn og se på markedsføringen og driften. Her er det viktig at du bruker mye tid på å finkjemme alle områder av selskapets drift. Du bør ikke ta et lån på dagen for å kjøpe aksjer med høy risiko.

Personalet og finansielle forhold

Personale er ofte de viktigste i en hver bedrift. Uten folk har du kanskje teknologi, men for å selge teknologien må du vanligvis ha hjelp av mennesker. Undersøk alle sider av alles ansettelsesforhold. Avslutningsvis må du gå over alle finansielle forhold som leiekontrakter, valutaeksponering, bankkontoer, osv.